0
 

barnfritidsprogrammet 190x165

Arbeta med människor

Vill du arbeta med barn och ungdomar i förskola, skola eller fritidsverksamhet?

Barn- och fritidsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar, personal inom fritidsverksamhet eller personal inom idrott och friskvårdsanläggningar. Utbildningen finns med inriktning mot Pedagogiskt arbete, Fritid och hälsa alternativt Socialt arbete/funktionsnedsättning.

 Se vilka inriktningar vi erbjuder på just din ort: Här finns vi »

 

Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som

barnskotare 120x120   Barnskötare - Inriktning pedagogik
En barnskötare arbetar oftast  på en kommunal eller privat förskola. Tillsammans med förskollärare ansvarar de för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan. En barnskötares uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. 
     
elevassistent 2 120x120   Elevassistent - Inriktning pedagogik
En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. En elevassistent arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.
     
personlig-assistent-barn 2 120x120   Personlig assistent för barn och ungdomar
- Inriktning Socialt arbete / Funktionsnedsättning
Att arbeta som personlig assistent för ett barn eller en ungdom är lika med att vara en möjlighet och ett hjälpmedel för att barnet/ungdomen att kunna leva som andra.  Som personlig assistent ger man stöd i vardagen åt barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet utförs i den miljö där brukaren befinner sig. Det kan vara i olika verksamheter, på olika platser och under olika tider på dygnet. 
     
friskvard 120x120   Personal inom fritidsverksamhet, idrott- och friskvårdsanläggningar - Inriktning Fritid och hälsa
Man kan till exempel arbeta på fritidsgårdar, aktivitetshus, gym, spa, sporthallar, idrotts- och friskvårdanläggningar. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar men gemensamt är att man arbetar med service, värdskap, drift och underhåll av fritids- och friskvårdsverksamheter. Exempel på arbetsuppgifter kan vara tillsyn, lokalvård, vaktmästararbete, kassa och receptionsarbete samt planering, genomförande och uvärdering av olika aktiviteter.